Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Nieuw initiatief GoedvoorelkaarGorredijk

"GoedVoorElkaarGorredijk"
 

VERSLAG BIJEENKOMST GOEDVOORELKAARGORREDIJK 8 NOVEMBER 2016

 

 

Kiki de Jong van Plaatselijk Belang opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het doel van de avond is, om na te gaan of en wat we kunnen met het zorgen voor elkaar in Gorredijk. Wat heb je als individuele burger of organisatie te bieden op dit gebied? Wat kom je brengen en wat kom je halen?

Na via een "get in line" spelletje na te gaan wie hoe lang woont in het dorp komen we er na een optelsom achter dat er vanavond 270 jaar aan ervaringen in Gorredijk aanwezig is. Vervolgens doen we een rondje.

Simon en Afra Rood zijn erg betrokken bij het ouderenwerk (it Stee) en het sociaal-culturele werk (de Opstap) in Gorredijk. Het is jammer dat het ouderenwerk moeilijk aan nieuwe leden komt momenteel. Men wil voorla graag wat jongere leden vanaf zo 60 jaar terwijl in de praktijk vooral 70+ers zich aanmelden. Er is geen buurtvereniging waar zij wonen maar ze gaan wel eens per jaar uit eten met een aantal directe buren om de band in stand te houden terwijl ze verder nauwelijks bij elkaar over de vloer komen.

Aukje van der Veen trapt af en legt uit wat de rol van het Gebiedsteam is na de transitie die er gemaakt is van landelijk georganiseerde zorg naar zorg op gemeentelijk niveau. Binnen het Gebiedsteam kunnen burgers terecht met (hulp)vragen op het gebied van WMO voorzieningen, schuldenproblematiek, jeugdzorg, GGZ e.a. In het team zitten mensen met diverse achtergronden zoals maatschappelijk werkers, WMO consulenten, medewerkers Jeugdzorg e.d. Ook kun je, wanneer je zorgelijke zaken signaleert op allerhande gebied deze melden bij het Gebiedsteam. De medewerkers zorgen er dan voor dat die signalen op de juiste plek terecht komen.

Annelies Veenstra-Koopman woont op de Stokerij. Ze wil, indien mogelijk, graag weer een buurtvereniging opstarten. Ook wil ze graag bijdragen aan het versterken van de saamhorigheid in Gorredijk want dat kan beter. Ze komt onder andere via haar werk regelmatig situaties tegen waar er duidelijk sprake is van een gebrek aan (buren)hulp.

Lieze Wierda van de Langewal verdeeld haar tijd tussen het voor de kleinkinderen zorgen en tevens het opruimen van zwerfvuil in Gorredijk. Ook zij vindt dat er wel het een en ander te verbeteren valt in Gorredijk qua saamhorigheid.

Femke en Foekje wonen allebei aan de Brouwerij en vormen daar tevens het bestuur van de buurtvereniging. Het loopt niet altijd even soepel wegens ruzies in de buurt. Ook is er nog een speeltuincommissie in de Brouwerij die uit vier andere dames bestaat. Ook hier kan het beter dus.

Tineke is jongerenwerker bij Timpaan Welzijn. Zij is benieuwd naar hetgeen vanavond gemeld wordt en ook of er nog zaken rond jongeren aan de orde komen. De insteek van het jongerenwerk is om zoveel mogelijk preventief te werken. Zo is ze net gestart met het project "Bijdehand". Dit is een maatjesproject voor kinderen van 8-12 jaar die wel tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Renke van de SA! is vooral aanwezig in haar hoedanigheid van journalist. Zij gaat een stuk over deze avond voor de SA! schrijven.

Nanne Tjoelker is van Plaatselijk Belang. Naast deze functie zit hij ook in de jeugdcommissie van de voetbalvereniging en traint hij de jeugd van 5 tot 8 jaar.

Annelies, Doety en Anneke (de laatste ook Dorpsbelang) zijn van buurtvereniging Kortezwaag. Deze vereniging bestaat inmiddels 25 jaar. Op deze buurt wordt goed op elkaar gelet. Mogelijk heeft dit ook nog iets te maken met het feit dat Kortezwaag vroeger een apart dorp was. De buurtvereniging draagt ook zorg voor diverse activiteiten zoals de BBQ, het Sinterklaasfeest, en een buurtrommelmarkt. Ook heeft men een "lief en leed" pot en is er in het verleden al eens het huis en de tuin aangepakt van een sociaal zwakkere buurtbewoner. Men was niet bekend met het bestaan van het Gebiedsteam.

Otto is jongerenwerker en opbouwwerker bij Timpaan en in die hoedanigheid onder andere betrokken bij het project "Buur&Co" en het sociaal-cultureel werk in Gorredijk (de Opstap), waar ook Simon Rood actief is.

Jan Sybrandy is voorzitter van Dorpsbelang en woont aan de Schoolstraat. Hier is ook een buurtvereniging maar die doet vooral veel voor ouderen. Ook is hij penningmeester en technische man van het zwembad waar vele vrijwilligers bij betrokken zijn. Buurtverenigingen kunnen overigens ook bij Dorpsbelang terecht voor kleine bijdrages rond onder andere speelvoorzieningen in de buurt. Hij vindt GoedvoorelkaarGorredijk een prima initiatief!

 

 

In het algemeen wordt geconstateerd dat er op verschillende plaatsen in Gorredijk een probleem is wat betreft de bereikbaarheid door ambulances. Dit speelt o.a. op de Brouwerij. Dorpsbelang zegt toe aandacht aan dit punt te gaan besteden en hierover op korte termijn met de gemeente in gesprek te gaan.

 

Uiteindelijk wordt het volgende besloten. Er wordt eerst in klein comité even gekeken wat we kunnen met hetgeen vanavond allemaal verteld is. Vervolgens wordt de hele groep weer bij elkaar geroepen om te bekijken wat we met de uitkomsten kunnen. Zeer positief is, dat de eerste mensen zich al aanbieden als vrijwilliger!

 

 

 

Heeft u of jij belangstelling? Geef je dan op bij  info@pbgorredijk.nl. Meer informatie? Neem dan contact op met Otto Veenstra van Timpaan Welzijn via 06-15016842 of o.veenstra@timpaanwelzijn.nl.

 

 

 

 

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven